Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘mediakritiek’

Het zijn interessante tijden voor een student journalistiek. Terwijl de redacties van de klassieke media worstelen met zware herstructureringen, lijkt Geert Buelens vierdelig kerstessay in De Standaard eindelijk enige discussie los te weken in Vlaanderen over de rol van de media. Dat is op zich al een hele verdienste want eerdere publieke aanzetten tot kritische reflectie over de vierde macht werden ofwel met de mantel der liefde bedekt ofwel gewoon doodgezwegen.

Sommige pogingen tot mediakritiek vormen zelf een gemakkelijk onderwerp voor kritiek. Zo uitte Bert Anciaux zijn bedenkingen bij de berichtgeving over het drama in Loskbergen. Maar zijn niet zo subtiele woordkeuze- ‘De perversie waarmee de media zich als hongerige en nietsontziende maden voeden aan de letterlijke en figuurlijke lijken’- maakte hem tot een dankbare schietschijf. Andere kritiek wordt van tafel geveegd omdat ze uit bepaalde hoek komt. Het boek ‘Media & journalistiek in Vlaanderen’ wordt grotendeels door de media genegeerd verwijzend naar de achtergrond van de intitiatiefnemers. Zo wordt het kind met het badwater weggegooid, wat een spijtige zaak is voor een aantal kwaliteitsvolle bijdragen in het boek.

Flat Earth News‘, het spraakmakende boek van de Britse onderzoeksjournalist Nick Davies over de commercialisering van zijn beroep, kwam nauwelijks aan bod in onze traditionele media. Onterecht volgens BBC-boegbeeld John Humphrys:‘If you read newspapers, you MUST read this book.’ De Vlaamse media daarentegen gaan ervan uit dat hun kijkers, luisteraars en lezers niet geïnteresseerd zijn in deze problematiek.Uit onderzoek blijkt nochtans dat bijna 60% van de Belgen een eerder zwak of geen enkel vertrouwen heeft in de media.

De Standaard heeft het blijkbaar begrepen en mengde zich meermaals in het debat. Tegelijk hield dat de krant niet tegen om in de zaak Ronald Janssen haar grenzen inzake deontologie te verleggen. Dat de mediagebruikers wel degelijk bekommerd zijn met het afglijden van de media richting sensatie blijkt uit de talrijke reacties op hun internetfora. Ook de minister van Media liet zich niet onbetuigd in de discussie. De aanzet is gegeven, maar een maand na Buelens’ essay verloopt het debat nog steeds chaotisch en is het nog niet tot een rondetafelgesprek of concrete beslissingen gekomen. Voorlopig zijn het vooral gespecialiseerde websites en bloggers die de druk op de ketel blijven opvoeren met diepgravende artikels -bijvoorbeeld het stuk dat de verwevenheid van Belga met de Vlaamse media blootlegt- die nooit de pagina’s van de traditionele media zouden halen. Intussen toont de recente participatie van De Vijver, de holding boven Woestijnvis, in Humo aan dat de concentratietrend in de Vlaamse media zich doorzet. ‘Onafhankelijk weekblad’ Humo als schoothond van Woestijnvis, benieuwd of hij veel zal blaffen.

Read Full Post »

De Franstalige krant ‘La Libre Belgique’ pakte eind vorig jaar uit met de vaststelling dat het dossier-BHV de Belgen geen moer kan schelen. Die vaststelling gebeurde op basis van een peiling door het bureau Ipsos. ‘De Werktitel’ onderzocht de cijfers van de peiling en stelde vast dat ‘La Libre’ wel heel creatief en selectief interpreteerde.

Op 28 december 2009 publiceerde La Libre Belgique op haar website het artikel ‘Bruxelles-Hal-Vilvorde, rien à cirer…‘. In de krant staat wat meer cijfermatige informatie, maar de teneur is dezelfde. Ons onderzoek vertrekt weliswaar vanuit de online berichtgeving. La Libre vatte bondig de gevoerde peiling samen. Als belangrijkste conclusies worden in het artikel opgesomd:

  • Het communautaire vormt geen prioriteit (meer) voor de bevolking en
  • Yves Leterme geniet niet het vertrouwen van de meerderheid van het volk.

Representativiteit

Het eerste pijnpunt van deze ’sondage’ is de omschrijving van de bevolking. In het online artikel wordt nergens vermeld hoeveel mensen bevraagd werden, noch op basis van welke criteria het panel uitgekozen werd. Er rijzen dus heel wat vragen over de representativiteit van die studie. Welk percentage van de bevraagde personen zijn mannen, welk percentage zijn vrouwen? Uit welke leeftijdscategorieën komen de respondenten? Zijn alle opleidingsniveaus goed vertegenwoordigd? Welke foutenmarge wordt toegepast? Hoe hoog is de non-respons? Hoe werden deze mensen bevraagd: online, telefonisch, op straat?

Ook de vraagstelling kan een invloed uitoefenen op de resultaten. Werd de respondenten gevraagd om te antwoorden op ‘ja-neen’-vragen of op een vijfpuntenschaal gaande van ‘helemaal oneens-oneens’ over ‘neutraal’ tot ‘eens’ en ‘helemaal eens’? Ook hierover is geen informatie terug te vinden in het artikel, noch welk bureau dit onderzoek heeft uitgevoerd.

Verrassing

Los van die tekortkomingen zijn er nog een aantal bedenkingen te maken over dit artikel. Eén van de vragen luidt ‘Que pensez-vous du dossier Bruxelles-Hal-Vilvoorde?’ Het antwoord hierop is volgens de auteur dé verrassing van de enquête: nauwelijks 35 procent van de Vlamingen beoordeelt de splitsing van BHV als prioritair; 40 procent beschouwt het als ’secondaire’. Wat ’secondaire’ precies inhoudt, wordt niet uitgelegd.

‘Secondaire’ in de zin van ‘verwaarloosbaar’ of in de betekenis van ‘het komt op de tweede plaats vóór andere zaken zoals economie, tewerkstelling et cetera’? Als de tweede interpretatie wordt toegepast, komen we toch aan een totaal van 75 procent van Vlamingen die vinden dat het dossier opgelost moet worden. Een conclusie die haaks staat op de titel ‘Bruxelles-Hal-Vilvoorde: rien à cirer…’, vrij vertaald als ‘BHV: ik lig er niet wakker van’.

Lees het volledig artikel

Read Full Post »