Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘opiniepeiling’

De Franstalige krant ‘La Libre Belgique’ pakte eind vorig jaar uit met de vaststelling dat het dossier-BHV de Belgen geen moer kan schelen. Die vaststelling gebeurde op basis van een peiling door het bureau Ipsos. ‘De Werktitel’ onderzocht de cijfers van de peiling en stelde vast dat ‘La Libre’ wel heel creatief en selectief interpreteerde.

Op 28 december 2009 publiceerde La Libre Belgique op haar website het artikel ‘Bruxelles-Hal-Vilvorde, rien à cirer…‘. In de krant staat wat meer cijfermatige informatie, maar de teneur is dezelfde. Ons onderzoek vertrekt weliswaar vanuit de online berichtgeving. La Libre vatte bondig de gevoerde peiling samen. Als belangrijkste conclusies worden in het artikel opgesomd:

  • Het communautaire vormt geen prioriteit (meer) voor de bevolking en
  • Yves Leterme geniet niet het vertrouwen van de meerderheid van het volk.

Representativiteit

Het eerste pijnpunt van deze ’sondage’ is de omschrijving van de bevolking. In het online artikel wordt nergens vermeld hoeveel mensen bevraagd werden, noch op basis van welke criteria het panel uitgekozen werd. Er rijzen dus heel wat vragen over de representativiteit van die studie. Welk percentage van de bevraagde personen zijn mannen, welk percentage zijn vrouwen? Uit welke leeftijdscategorieën komen de respondenten? Zijn alle opleidingsniveaus goed vertegenwoordigd? Welke foutenmarge wordt toegepast? Hoe hoog is de non-respons? Hoe werden deze mensen bevraagd: online, telefonisch, op straat?

Ook de vraagstelling kan een invloed uitoefenen op de resultaten. Werd de respondenten gevraagd om te antwoorden op ‘ja-neen’-vragen of op een vijfpuntenschaal gaande van ‘helemaal oneens-oneens’ over ‘neutraal’ tot ‘eens’ en ‘helemaal eens’? Ook hierover is geen informatie terug te vinden in het artikel, noch welk bureau dit onderzoek heeft uitgevoerd.

Verrassing

Los van die tekortkomingen zijn er nog een aantal bedenkingen te maken over dit artikel. Eén van de vragen luidt ‘Que pensez-vous du dossier Bruxelles-Hal-Vilvoorde?’ Het antwoord hierop is volgens de auteur dé verrassing van de enquête: nauwelijks 35 procent van de Vlamingen beoordeelt de splitsing van BHV als prioritair; 40 procent beschouwt het als ’secondaire’. Wat ’secondaire’ precies inhoudt, wordt niet uitgelegd.

‘Secondaire’ in de zin van ‘verwaarloosbaar’ of in de betekenis van ‘het komt op de tweede plaats vóór andere zaken zoals economie, tewerkstelling et cetera’? Als de tweede interpretatie wordt toegepast, komen we toch aan een totaal van 75 procent van Vlamingen die vinden dat het dossier opgelost moet worden. Een conclusie die haaks staat op de titel ‘Bruxelles-Hal-Vilvoorde: rien à cirer…’, vrij vertaald als ‘BHV: ik lig er niet wakker van’.

Lees het volledig artikel

Read Full Post »